zaterdag 14 januari 2023

Derde lustrum van blog Solidaire Economie

 Inmiddels bestaat deze website zo'n vijftien jaar en is uitgegroeid tot een bestand met zo’n honderd artikelen over de economie maar vanuit een bredere visie, namelijk de  maatschappelijke of sociale driegeleding. Door de jaren heen zijn er in totaal ruim 30.000 pageviews geweest.

De meeste artikelen sluiten aan bij een stukje actualiteit maar belichten deze vanuit de maatschappijvisie zoals die voor het eerst is beschreven en toegelicht in 1918 door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie .

Het grote voordeel van een digitaal artikel of website is dat het altijd en overal toegankelijk is voor iedereen. Een krant of tijdschrift verschijnt eenmalig en verdwijnt daarna weer in de vergetelheid. Hier op internet kun je er als auteur ook altijd weer bij en soms nog aan de tekst wat schaven of er actuele zaken aan toevoegen. Dat maakt het meer "up-to-date" en relevanter.
Het weblog begint met de bespreking van mijn eerste boek Trias Politica Ethica dat in een eerste druk verscheen in 2006 en een tweede herziene druk in 2011. Het tweede artikel uit 2008 is een begin hoofdstuk uit mijn tweede boek Solidaire Economie, dat in boekvorm verscheen in 2017. De digitale e-book versie verscheen al in 2012.  Een aantal boekbesprekingen die later ook in het boek terecht zijn gekomen, zijn hier ook als afzonderlijke artikelen terug te vinden. Verder staan er ook een aantal artikelen op, die ook verschenen zijn op de website van de Socialistische Partij (SP) van de afdeling Eindhoven.

De actualiteit of relevantie blijkt ook uit het aantal bezoekers dat sterk varieert.
De meest populaire en top drie van dit weblog zijn de onderstaande artikelen:


De nummer 1 met  1507 bezoekers is een artikel over Braziliaans Socialisme van president Lula de  Silva en ondernemer Ricardo Semler:

De nummer 2 met 1004 bezoekers is een artikel over de SP en het basisinkomen:

De nummer 3  met 825 bezoekers is een stuk over de loze beloften van de PVV van Wilders:

http://solidaire-economie.blogspot.com/2011/03/de-loze-beloften-van-de-pvv.html

De nummer 4 is met 755 bezoekers  is een artikel over nadelen van inkomensongelijkheid :

 http://solidaire-economie.blogspot.com/2010/12/inkomensongelijkheid-en-welzijn.html

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie.

dinsdag 12 juli 2022

Verkeert het ABP in financiële problemen?

 

Onderstaand artikel is ook ingezonden als opiniestuk bij het Eindhovens Dagblad, maar is tot op heden niet geplaatst.   Sinds september vorig jaar mag ik ook gaan genieten van mijn pensioen en omdat ik bijna 40 jaar onafgebroken heb gewerkt, is mijn pensioen samen met de AOW nog net iets meer dan mijn laatst verdiende salaris in het hoger onderwijs. Geen inkomensachteruitgang dus.

Toen ik in het voorjaar via de media en later ook van het ABP te horen kreeg dat alle gepensioneerden 2,39%  vanaf eind juli erbij krijgen, hetgeen de eerste verhoging is sinds 12 jaar, was ik blij. Het is zeker nog niet genoeg om de inflatie te compenseren over al die tijd, maar het is een hoopvol begin.  Bovendien werd beloofd dat er ook nog een nabetaling komt over de eerste zes maanden van 2022 van ongeveer 1% en dat het ABP aan het einde van dit jaar verder gaat kijken of er nog een verhoging gegeven kan worden. Ambtenaren van de overheid, de politie en de trendvolgers in het onderwijs die allemaal afhankelijk zijn van het ABP zullen tevreden zijn?!

Dat was ook zo bij mij, totdat ik enige tijd geleden een email kreeg van het ABP met nieuwe informatie en daarin ook de jaarrekening van het ABP over 2021. Een behoorlijk dik informatiepakket van ruim 300 bladzijden met in het midden de samengestelde balans en resultatenrekening. Nieuwsgierig als ik ben en omdat ik weliswaar geen actuaris of accountant ben, maar wel  financieel enigszins ben onderlegd,  ben ik erin gedoken en ben eerlijk gezegd erg geschrokken. 

Op bladzijde 128 staat de enkelvoudige balans waarop te zien is dat eind 2020 het ABP een negatief eigen vermogen had van 33,55 miljard Euro!!??    Dat is 6% solvabiliteit (negatief) op het balanstotaal van 574 miljard Euro. 


Als je een pensioenfonds schaart onder een financiële instelling zoals een bank of een verzekering dan zou volgens de nieuwe regels van het BIS (Bank of international settlements of Europese Centrale Bank) en vastgelegd in het Basel 3 reglement, gestreefd moeten worden naar minimaal 5 a 6 % (positief ) eigen vermogen als buffer voor tegenvallers. Banken zaten jarenlang veel lager, omdat het eigen vermogen eigenlijk “dood” geld is, waarmee niets verdiend kan worden.

Het positieve nieuws is dat het ABP wel in staat is geweest om een jaar later het negatieve eigen vermogen  om te buigen naar een positief resultaat van 53,6 miljard Euro. Dat is knap en bijna 9% solvabiliteit, want het totaal vermogen is ook gestegen naar 599 miljard Euro. Dat is veilig. Kunnen we nu gerust zijn? 

Was 2020 een bijzonder jaar met extra tegenvallers in de vorm van minder beursinkomsten , vanwege de economische , financiële en sociale crisis als gevolg van het Corona-virusOf eenmalige hogere kosten?

Helaas niet! In de vier jaar voorafgaand aan 2020  waren er drie met rode cijfers! In 2016   € 12 miljard EV-tekort, in 2017 wel een positief EV van € 83,4 miljard, in 2018 weer een negatief EV van  € 10,9 miljard en in 2019  € 9,6 miljard negatief. Een bedrijf met meerdere jaren in de rode cijfers kan in financiële problemen komen en failliet gaan . Kan dit het ABP ook overkomen?


 De Nederlandse Bank als toezichthouder op het ABP en de banken, kan om een noodplan vragen.  Deze cijfers zijn afkomstig van Dun & Bradstreet en zijn ook terug te vinden in een rapport op de website BlueTruth waar kritische en onafhankelijke politiemensen  dezelfde conclusies trekken.   www.bluetruth.nl/actueel/hoe-stabiel-is-pensioenfonds-abp en https://www.bluetruth.nl 

Het ABP is veel te kwetsbaar, nu al . In geval van een ernstige financiële beurscrisis kan het snel in de problemen komen , want de vlottende activa zitten vrijwel volledig in effecten en beperken het werkkapitaal in grote mate. Dit verdient een nader grondig onderzoek.  Ook de afhankelijkheid van het grootste fonds Blackrock , waar ik eerder een opinie-artikel over schreef (ED 21 mei 2021) met hun volledig geautomatiseerde beleggings-programma Aladdin is risicovol. 

Zie een ruim 10 minuten durende video over Aladdin dat enortm veel financiele en economische macht heeft en bestuurd wordt door Artificial Intelligence!!??

https://t.me/NicholasVeniamin/10877Vreemd is dat we in de media wel veel horen over de dekkingsgraad  van pensioenfondsen, de verplichte rekenrente en of ze wel of niet moeten investeren in fossiele brandstoffen, wapens, kernenergie  maar nergens  over deze zwakke financiële positie. Die verwacht je ook totaal niet bij een pensioenfonds, waar het gaat om de toekomstige inkomens van miljoenen gepensioneerden. Jarenlang is gezegd dat wij het beste en meest solide stelstel hebben en gigantische buffers!?

Update

Pieter Lakeman van SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie)  stapt naar de rechter om de jaarrekeningen van drie van de vijf grootste pensioenfondsen te laten vernietigen! Vanwege het verplicht (door DNB) hanteren van de te lage rekenrente  valt het eigen vermogen tientallen miljarden te laag uit, zo stelt Lakeman. Dat bericht stond in het ED op donderdag 14 juli 2022 (twee dagen na mijn opinie-artikel).   


                                                                   Update 2 

Op woensdagavond NPO2 (28 juli 2022) zond omroep Max de 9e aflevering uit van het programma Zwarte Zwanen, dat een aardig inkijkje geeft in de dilemma's van het nieuwe pensioenstelsel. 

Tussendoor kwam in dat programma ook een onderzoek van Max-Ombudsman naar voren naar gebreken bij het ABP. Wat eerst begon als een paar incidentele  gevallen groeide uit tot duizenden mensen van wie het pensioen te laag was vastgesteld. Zij kregen opslag en een correctie en tesamen voor ruim 400 miljoen Euro.  Datzelfde ABP kwam ook in opspraak en werd door de vakbond FNV beticht van fraude waar de internationale bank Goldman Sachs bij betrokken was ?!

En vorig jaar werd bekend dat het ABP alleen al 2,8 miljard euro kwijt was aan bonussen voor de topmensen van dit soort private equity-bedrijven, die ze delen van portefeuilles met aandelen laten beheren..

Update 3

Op 27 januari 2023 stond er een artikel in het NRC over een slecht jaar 2022 voor wat betreft  beleggingen  en dat het pensioenfondsen "hard" heeft getroffen. Het ABP heeft in een jaar tijd de balanswaarde van haar beleggingsportefeuille zien krimpen van 552 miljard naar 459 miljard Euro. Dat is bijna 100 miljard minder!!?? 
Bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn met ook 3 miljoen deelnemers was het verlies "maar" 60 miljard Euro van 277 naar 217 miljard Euro!!  Dat is een aanzienlijk kleiner percentage, omdat het ook een veel kleinere beleggingsportefeuille heeft.
Dat is toch absurd. Als argument wordt de Russische inval in de Oekraïne gebruikt, die gezorgd heeft voor malaise en onrust op de financiële markten.  Er zou een grondig onderzoek moeten komen naar deze gebeurtenissen. Dit kan toch niet het resultaat zijn van een zorgvuldig, evenwichtig kapitaalbeheer? 

Update 4
Eind februari 2023 had het NOS een item op het 8-uur journaal over de beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse beursgenoteerde multinationals. Op basis van een onderzoek kwamen ze erachter dat het aandeel van het ABP als grootste pensioenfonds in Nederland maar zeer gering was. Verrassend genoeg hadden Amerikaanse institutionele beleggers , zoals Vanguard en Blackrock, wel grote aandelenpaketten.
Blackrock bezit ruim 8000 miljard Euro en zit in bijna elk groot bedrijf in de top 3 van grootste beleggers.


  De grootste aandeelhouders bij de 8 grootste Multinationals met Nederlandse roots:

1

2

3

ASML

Capital Research Global Investors: 15,79 procent

Capital World Investors: 5,85 %

BlackRock: 5,56 %

Shell

BlackRock: 7,52 procent

Vanguard: 3,33 %

Norges Bank 

Investment Man. 2,87%

Unilever

BlackRock: 8,40 procent

Vanguard: 3,19 %

Ahold Delhaize

BlackRock: 5,89 procent

Amundi: 3,39 %

State Street: 3,12 %

Heineken

Heineken Holding: 50,01 procent

FEMSA: 8,63 %

GQG Partners: 1,89 %

ING

BlackRock: 5,51 procent

Amundi: 3,09 %

Norges Bank 

Investment Man.: 3,04 %

DSM

Capital Research Global Investors: 6,12 procent

BlackRock: 5,88 %

Artisan Partners: 3,75 procent

Philips

BlackRock: 5,63 procent

Artisan Partners: 5,1 procent

T. Rowe Price: 4,94 procent

Zie ook het hele artikel: https://nos.nl/artikel/2465403-belang-amerikaanse-vermogensbeheerders-in-nederlandse-bedrijven-groeit

vrijdag 7 mei 2021

Machtsconcentratie bij institutionele beleggers

 

Onderstaand artikel is als opinie-artikel aangeboden aan de NRC en het ED. De NRC liet in een reactie weten dat het artikel te gedetailleerd en te specialistisch is en daarom niet geschikt voor de gemiddelde lezer.  Oordeelt U zelf. Het Eindhovens Dagblad heeft een ingekorte versie geplaatst op vrijdag 21 mei 2021 in de rubriek Opinie. Zie 

https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7152/publications/11461/articles/1356340/40/1Dankzij een openbare website, de Finance Yahoo, kan iedereen zelf een onderzoek doen naar de samenstelling van het aandelenkapitaal bij multinationals. Deze organisaties zijn beursgenoteerd en daarom verplicht gegevens te verschaffen over hun aandeelhouders.  Met deze financiële informatie van Finance Yahoo kunnen we ontdekken dat er een handjevol institutionele beleggers zijn, die overal opduiken. Namen als Blackrock,  Vanguard Group. , Berkshire Hathaway  en State Street Corporation zien we niet in kranten of andere media, maar hebben een zeer  dominante rol zoals de cijfers bewijzen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook financiële banken-, en instellingen  zoals: JP Morgan Chase & Co, Bank of America Corporation, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group die je in de lijstjes ziet, maar veel minder dominant.

De Coca Cola Company was in maart van dit jaar op de beurs 220 miljard US-dollar waard. 68% van dit aandelenkapitaal was in handen van institutionele beleggers. De top 4 waren Berkshire Hathaway , Vanguard Group en Blackrock en State Street.  Dezelfde namen duiken op bij IT-bedrijf Microsoft van voormalig CEO Bill Gates, dat een beurswaarde heeft van 1620 miljard US-$. Hoe zit het bij Tesla, de producent van elektrische auto’s? Een beurswaarde van 680 miljard US-$. In de top 4 weer de drie bekenden: Vanguard, Blackrock en State Street Corporation.

Dan Boeing , de vliegtuigmaatschappij met een beurswaarde van 120 miljard US-$ ook dezelfde drie in de top vier. Zelfs bij Apple, de concurrent van Microsoft, met een waarde van 2324 miljard US-$ vinden we dezelfde vier namen. Zo ook bij Facebook  met waarde 700 miljard $. Een miljard is een 1 met negen nullen ! 

Een andere opkomende grootheid is Amazon.com Inc. met 59% van de aandelen in handen van institutionele beleggers waaronder Vanguard Group met 6,4% en waarde 105 miljard US-$, Blackrock met 5,6% aandelen en waarde 86,7 miljard US-$ en State Street Corporation met 3,2% aandelen en waarde 52 miljard US-$.

Voor investeerders geldt kennelijk geen concurrentiebeding of geheimhouding, want ze stoppen hun geld ook in concurrenten.  Datzelfde geldt voor hun financiële medespelers. Blackrock is namelijk ook een beursgenoteerd bedrijf met “maar” een waarde van  104 miljard US-$. En wie zijn daar de drie grootste beleggers? Juist ja, Vanguard Group, State Street Corporation en… Blackrock Incorporated zelf?! Het zijn dus geen concurrenten maar eerder partnersHoe kan Blackrock aandelen hebben in Blackrock? Toch alleen als er van een holding met daarnaast  zelfstandige dochterbedrijven sprake is !?  Uit de naam blijkt dat echter niet. 

Kijk je naar State Street Corporation zelf dan zie je ook gekke dingen. Ze hebben een beurswaarde van 24 miljard US-$ , een schijntje van de uitstaande waarden van hun beleggingen elders . Daar hebben de beleggers zelfs 95% van de aandelen in handen  en komen we weer de Vanguard Group tegen en natuurlijk ook Blackrock Inc. Zo kunnen ze bij elkaar “in de keuken kijken”, en profiteren van elkaars succes en zijn “de lijntjes kort”, want ze kennen elkaar verdomd goed. Ze opereren onder verschillende namen, maar vormen een hecht oligopolie.

De financiële verwevenheid is zo hecht en wijdverspreid, dat de volledige macht over alle sectoren van de samenleving in handen ligt van een paar groepen oligopolisten. Op de Yahoo website vinden we achterliggende namen echter niet, want personen hebben “natuurlijk” recht op privacy en mogen dus anoniem blijven voor het grote publiek. Zoek je via Wikipedia dan kom je toch meer te weten over deze organisatie waarbij vooral Berkshire Hathaway opvalt omdat daar vanaf 1962 ene meneer Warren Buffet, muliti miljardair, een grote rol speelt en later ook de Bill en Melinda Gates Foundation . Buffet bezat al in 2016  31,7% van de stemmen, behorend bij zijn Berkshire aandelen. De Gates foundation was daarmee nogal bescheiden met maar 4 % van een bepaalde categorie aandelen. Buffet was ook de voorzitter van de raad van bestuur bij Berkshire Hathaway en zijn zoon Howard Graham Buffet was ook een van de bestuursleden, net als Bill Gates (ook multi miljardair). Op 13 maart 2020 maakte Bill Gates bekend dat hij uit de raad van bestuur stapte bij Microsoft, maar ook bij Berkshire Hathaway. 

Op 3 mei 2021 koos Warren Buffet (toen al ruim 90 jaar) Greg Abel als zijn opvolger als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Berkshire Hathaway. De namen Berkshire en ook Hathaway waren oorspronkelijk Amerikaanse bedrijven uit Massachusettes, in de textielsector die uiteindelijk in 1955 fuseerden. Kennelijk is puur vermogensbeheer veel lucratiever.    

Tijdens de huidige Coronaperiode en de uitrol van de Sars-Covid- vaccins is het ook extra interessant om naar de farmaceutische bedrijven in kwestie te kijken.

Laten we beginnen met Pfizer . De institutionele beleggers hebben samen 67,6% van de aandelen. Wie zijn de top 3 op 14 mei 2021 ? 

-Vanguard Group Inc. met 8% van de aandelen en een waarde van $ 13,56 miljard

- Blackrock Inc. met 7,3 % en een waarde van $ 12,5 miljard 

- State Street Corporation met 5,0% en een waarde van $ 8,46 miljard

Hoe zou dat zijn bij het bedrijf Johnson & Johnson waar het Janssen vaccin toe behoort.

De institutionele beleggers hebben samen  weer 69,7% van de aandelen. De top drie zal U niet meer verbazen zijn: 

-Vanguard Group Inc. met 8,7% van de aandelen en waarde $ 35,9 miljard 

- Blackrock Inc.  met 7,2% van de aandelen en waarde van  $ 31,2 miljard  

- State Street Corporation met 5,5% van de aandelen en waarde $ 22,7 miljard 

 Laten we voor de zekerheid dan toch nog maar even kijken bij de 3e grote vaccinproducent

Moderna Inc. waar ook de indtitutionele beleggers 55,5% van de aandelen hebben.

De bekende drie zien we terug :

op plaats 3 Vanguard Group Inc. met 5,8% van de aandelen en waarde $ 2,4 miljard

op plaats 4 Blackrock Inc. met 5,2% van de aandelen en waarde $ 2,7 miljard 

op plaats 6 State Street Corporation  met  1,5% van de aandelen en waarde van $ 629 miljoen 

Een ander bekend en prominent farmaceutisch bedrijf is Merck & Co.

Ruim 75% van de aandelen zijn in handen van institutionele beleggers en de top 3 daarvan is:

1. Vanguard Group Inc. met 8,9% van de aandelen met een waarde van 17,4 miljard US-$

2. Blackrock Inc. met 7,7% van de aandelen en een waarde van 14,9 miljard US-$

3. State Street Corporation en 4,5 % van de aandelen en waarde 8,7 miljard US-$

Bayer (dat ook een deel van Monsanto overnam) waarbij 41% van de aandelen in handen zijn van institutionele beleggers. De bekende namen komen we tegen: 

 plaats 2 Vanguard  met 1,4% van de aandelen en een waarde van 786 miljoen US-$

 plaats 5 Blackrock met 0,5% van de aandelen en waarde 302 miljoen US-$

Een wat minder bekend, maar toch groot farmaceutische bedrijf is Gilead  Sciences met ook weer 80,8 % van de aandelen bij institutionele beleggers en in de top:

plaats 1 Blackrock  met 9,9% van vde aandeelen en waarde van 8,1 miljard US-$

op plaats 3 Vanguard Group met 8,3% van de aandelen en waarde 6,7 miljard US-$

op plaats 4 State Street Corporation met 4,4% van de aandelen  en waarde van 3,2 miljard US-$

Een andere minder bekende farmaceut is Novavax Inc. waar de institutionele beleggers 59,3% van de aandelen bezitten en met in de top : 

plaats 1 Vanguard Group  met 8,0% van de aandelen ter waarde van 1,0 miljard US $

plaats 2 Blackrock met 7,4% van de aandelen en waarde 992 miljoen US $ en op

plaats 5 State Street Corporation met 2 % van de aandelen en waarde 261 miljoen US $

De genoemde farmaceutische bedrijven  en hun aandeelhouders profiteren dus weer volop van de enorme hoeveelheden verkochte vaccins ongeacht welk merk wordt voorgeschreven.

De voormalig vice-president van Pfizer, dr. Michael Yeaden velt in een videofilm een keihard oordeel dat we ons ter harte mogen nemen. Pfizer heeft ook een aantal enorme boetes gekregen vanwege ontoelaatbaar handelen. Zie  https://youtu.be/DCvW7Ft0kHw

 Lees en kijk ook naar de video:  https://www.lifesitenews.com/opinion/who-owns-big-pharma-big-media-youll-never-guess?utm_source=63red.com&utm_medium=referral&utm_campaign=63redBoeiend is ook een uitstapje naar de media sector en om daar een aantal multinationals onder de loep te nemen.
ViacomCBS haalde begin juni de kranten na een onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) nadat zij ontdekt hadden dat deze Amerikaanse mediagigant via een aantrekkelijke belastingregeling nauwelijks belasting betalen in de VS. De schatkist daar liep misschien wel 4 miljard $ mis. In Nederland zouden ze 8,7 miljoen Euro hebben betaald in 2019 dat een heel bescheiden bedrag is op een omzet van $ 1,15 miljard. Die regeling schijnt al te bestaan sinds 2002!? 
Bij ViacomCBS hebben de institutionele beleggers zo'n 85,9% van de aandelen in handen. In de top 3 staat op 1 Vanguard Group met 10% van de aandelen ter waarde van 2,7 miljard $. Op plaats 2 staat Blackrock Inc. met 6,8% van de aandelen en een waarde van 1,85 miljard $. Op plaats 3 staat State Street Corporation met 5,1% van de aandelen en een waarde van 1,38 miljard US-$.

Een andere bekende mediareus is Discovery Inc. waar vreemd genoeg 125% van de aandelen in bezit zouden zijn van institutionele beleggers??!! De grootste zijn: Op plaats 1 Vanguard Group met 10% van de aandelen en een waarde van 732 miljoen US $. Op plaats 2 Blackrock met 7,1% van de aandelen en een waarde van 523 miljoen US $. Op plaatgs 6 staat State Street Corporation met 4,4% van de aandelen en waarde van 325 miljoen US-$.

Bekend is ook The Walt Disney Company, waar 66,6% van de aandelen bij de grote beleggers zitten met op plaats 1 Vanguard Group met 7,5% van de aandelen en waarde 25 miljard US-$.  Op plaats 2 Blackrock Inc. met 6,4% van de aandelen en waarde van 21,5 miljard US-$. Op plaats 3 State Street Corporation met 3,9% van de aandelen en waarede 13 miljard US-$.

In de rijtje mag ook Warner Media (vroeger Warner Brothers Inc.) niet ontbreken. Daar ontbreken echter de cijfers van omdat de aandelen in handen zijn van privé-personen?!   Eind juni kwam WarnerMedia in het nieuws omdat er sprake is van een megafusie met Discovery (zie hierboven).
Samen hebben deze bedrijven een omzet van 41 miljard US-$ tegenover Disney (65 miljard US-$) en Netflix (25 miljard US-$) . Het moeten wel miljardairs zijn die de aandelen van een bedrijf als Warner Media met een dergelijke omvang zomaar in handen hebben. De vraag is natuurlijk ook welke media-macht  bij die perso(o)n(en) ligt !

Hetzelfde geldt trouwens voor het media bedrijf MGM, waarvan de aandelen ook in handen zijn van zeer vermogende privé-personen, maar toch beursgenoteerd zijn.  
Ook de Washington Post Incorporated is als beursgenoteerd bedrijf ook in handen van een privé persoon of groepje miljardairs. Gek hé . Toch niet zo uitzonderlijk want ook de  The Financial Times is in privé-handen. Hetzelfde geldt voor de andere media-reuzen in de VS zoals CNN (privé), NBC News waarvan 91,5% van de aandelen in handen zijn van insiders!?. CNB Corporation = Private. NBA TV = private. MSN Broadcasting = Private.
Van Ruport Murdoch is bekend dat hij een media-tycoon is en heel wat mediabedrijven bezit met name in het Verenigd Koninkrijk. In de VS zien we een vergelijkbare situatie. 
Interessant is ook de rol van Bil Gates in de media. 

Nog een interessante in het mediagebied is The New York Times Company. Ook hier hebben de institutionele beleggers 94,7% van de aandelen in handen, met op plaats 1 Vanguard Group met 8% van de aandelen en een waarde van 680 miljoen US-$. Op plaats 2 Blackrock Inc. met 7,8% van de aandelen en waarde van 662 miljoen US-$.  

De multinational Monsanto die bekend is van de genetisch gemodificeerde landbouwgewassen en onkruidverdelgingsmiddelen als glysofaat ( merknaam Roundup) is trouwens ook in prive-handen. Op internet circuleren echter berichten dat Bill Gates hiervan de grote bezitter is met 500.000 aandelen. Die aandelen zijn ondergebracht in een organisatie met de naam: "Gates Ag One". Onvoorstelbaar dat een of enkele personen een bedrijf bezitten, met meer dan 20.000 werknemers en een omzet van 14,6 miljard US $ (jaar 2016/2017) en een marktwaarde van 56 miljard US $. Dan moet je wel zeker een multimiljardair zijn!
Dat zou ook verklaren waarom Gates daarnaast de grootste particuliere bezitter is van vruchtbare landbouwgrond in de VS. Volgens The Land Report  beschikt Gates over 100.000 hectare in de VS verdeeld over 18 staten. Officieel is dat eigendom van Casca Investments, Gates persoonlijke investeringsorganisatie. Zie ook  https://www.ninefornews.nl/bill-gates-koopt-stilletjes-100-000-hectare-landbouwgrond/  Zonder grond heb je ook niets aan de GMO-landbouwzaden, herbiciden en pesticiden.  

Wat in het dikke boek “Kapitaal in de 21e eeuw” van de Franse economie professor Thomas Piketty al theoretisch was aangetoond , krijgt nu een verdere onderbouwing. Piketty heeft duidelijk gemaakt dat het rendement op kapitaal vele malen groter is dan het rendement op arbeid en dat geldt al eeuwen! De zogenaamde vermogens- en inkomensongelijkheid wordt daardoor steeds groter en groter, totdat 1% van de superrijken misschien wel 95% van het wereldwijde vermogen  in handen heeft. 

De aandeelhouders moeten jaarlijks in vergaderingen het strategisch en financieel beleid,  de managementbenoemingen, de salarissen en bonussen goedkeuren. Als grootaandeelhouder  is jouw stem bepalend.  Dan heeft de factor arbeid, de natuur, het milieu en de hele samenleving altijd het nakijken.

Daar komt bij dat wat in de economie niet is toegestaan, namelijk een absoluut monopolie van een partij, of oligopolie van enkele partijen, in de financiële sector wel heel eenvoudig kan. In de economie geldt de wet op economische mededinging en die ervoor zorgt dat grote marktpartijen niet samen kunnen fuseren  tot één overheersende, dominante marktpartij en dus monopolist worden, die eenzijdig eisen en prijzen kan opleggen. Bij een oligopolie schuilt daarnaast het gevaar van geheime prijsafspraken zoals meermaals is aangetoond bij een aantal vrachtwagenproducenten, bij sanitaire producten, bij personenlift-fabrikanten etc.  

Het vrije verkeer van geld via verhandelbare aandelen op beurzen heeft dit mogelijk gemaakt.  In 1919 zag Rudolf Steiner deze ontwikkeling kennelijk al aankomen en introduceerde een vernieuwende maatschappij- en economievisie die aangeduid wordt als maatschappelijke of sociale driegeleding en waar ik in 2006 een boekje Trias Politica Ethica over schreef.  Zie ook: 

https://triaspoliticaethica.blogspot.com/2008/06/boek-trias-politica-ethica.html

De ongebreidelde geldstromen met de bijbehorende macht en invloed moeten beteugeld worden en dat is een grotere opgave dan alleen belastingontwijking tegen te gaan en hogere belastingen van bedrijven te vragen. Een wereldwijd hervormingsplan zoals de Gesara beoogt , zou zeer gewenst zijn.

Zie ook: https://solidaire-economie.blogspot.com/2021/03/g.html

 


Op 3 juni 2021 verscheen er een artikel op een Internet website "Activist Post" geschreven door Michael Snyder die beweert dat de Wereld-elite slechts drie financiële organisaties gebruikt om 88% van de grootste Standard & Poor's lijst van 500 beursgenoteerde bedrijven  te controleren, te weten Blackrock, Vanguard en State Street Corporation.

https://www.activistpost.com/2021/06/global-elite-use-3-giant-financial-companies-to-control-88-of-the-corporations-listed-on-the-sp-500.html

Een ander interessant artikel over Blackrock vind je hier: 

https://dissident.one/2021/06/11/maak-kennis-met-blackrock-de-nieuwe-grote-vampier-inktvis/

Medio juni verschijnt er weer een uitgebreid artikel en een korte video over deze top van institutionele beleggers Blackrock en Vanguard Group.  https://dissident.one/2021/06/16/dezelfde-louche-mensen-bezitten-zowel-big-pharma-als-de-media/

Kennelijk begint het balletje te rollen wat ook 20 juni verschijnt er een uitgebreid artikel over Blackrock op de website van Global Research van auteur William Engdahl.   https://www.globalresearch.ca/more-blackrock-than-you-might-imagine/5748159

Ook een interessante video is gemaakt door Tim Gielen: 

https://www.timgielen.com/video/MONOPOLY%20(Originele%20Nederlands%20Gesproken%20Versie)%20(Maart%202021).mp4TIJD VOOR ACTIE!!
Hieronder een email- bericht naar de Nederlandse Bank(DNB) om hun om een reactie te vragen:


Zorgen om financieel systeem
From:Ruud Thelosen <rthelosen@cs.com>
To:meldpuntmisstanden@dnb.nl <meldpuntmisstanden@dnb.nl>
Date:Sat, Sep 24, 2022 8:54 pm
L.S., 

Via deze weg wil ik een misstand melden die in het internationale financiële systeem is ontstaan.
Daar bezitten een paar institutionele beleggers (Blackrock, Vanguard e.a.) alle middelen in diverse sectoren, zoals in onderstaand weblog artikel uitgebreid is beschreven.
Dat is zeer schadelijk voor het functioneren van de economie en wij als Nederlanders en samenleving hebben daar ook mee te maken. 
Alles wat in de gewone economie is verboden op basis van de wet mededinging gebeurt nu wel openlijk in het financiële verkeer. Ra Ra, hoe kan dat ? Wie houdt toezicht??
Blackrock is ook direct betrokken bij pensioenfonds ABP (oa door gebruik van Aladdin investeringsinstrument). 


Groeten 
ir.ing. R.Thelosen


Een andere ingang was de Autoriteit  Consumenten Markt (ACM) waar ik ook om een reactie heb gevraagd.-----Original Message-----
From: Schilperoort, Geertje <Geertje.Schilperoort@acm.nl>
To: 'rthelosen@cs.com' <rthelosen@cs.com>
Sent: Fri, Sep 30, 2022 5:07 pm
Subject: FW: Klacht over de ACM

 

Goedemiddag,

 

Ik ben signalencoördinator binnen de directie Mededinging van ACM. Ons team behandelt onder andere signalen die mogelijk tot een onderzoek kunnen leiden. Uw bericht van afgelopen maandag is bij mij terecht gekomen.

Vanmorgen en vanmiddag heb ik u even gebeld met de vraag of u uw signaal zou willen toelichten. Helaas hebben wij elkaar niet gesproken. Zou u mij per mail kunnen laten wanneer het uit zou komen even telefonisch contact te hebben?

 

Met vriendelijke groet,

 

Geertje Schilperoort

Senior medewerker Toezicht

Directie Mededinging

 

 Logo van de Autoriteit Consument en Markt

Muzenstraat 41

2511 WB Den Haag

T: +31 70 7222462

M: +31 629674381

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

www.acm.nl

www.acmconsuwijzer.nl


 

Van: noreply@autoriteitconsumentenmarkt.eu <noreply@autoriteitconsumentenmarkt.eu>
Verzonden: maandag 26 september 2022 16:02
Aan: Klachtenfunctionaris <Klachtenfunctionaris@acm.nl>
Onderwerp: Klacht over de ACM

 


Aan de ACM Klachtenfunctionaris,

Er is op ma, 26/09/2022 - 16:02 een klacht over de ACM binnengekomen.
 

Persoonsgegevens

 

Aanhef

Dhr.

Naam

rudolf thelosen

Adres


Postcode

Plaats


Organisatie/bedrijf

E-mailadres


Klacht over de ACM

Geef een korte en bondige beschrijving van uw klacht. Vermeld daarbij in elk geval de plaats en de datum van de gebeurtenis. Vermeld ook de naam van de betrokken ACM-medewerker(s).
L.S.,

Via deze weg wil ik een misstand melden die in het internationale financiële systeem is ontstaan.
Daar bezitten een paar institutionele beleggers (Blackrock, Vanguard e.a.) alle middelen in diverse sectoren, zoals in onderstaand weblog artikel uitgebreid is beschreven.
Dat is zeer schadelijk voor het functioneren van de economie en wij als Nederlanders en samenleving hebben daar ook mee te maken.
Alles wat in de gewone economie is verboden op basis van de wet mededinging gebeurt nu wel openlijk in het financiële verkeer. Ra Ra, hoe kan dat ? Wie houdt toezicht??
Blackrock is ook direct betrokken bij pensioenfonds ABP (oa door gebruik van Aladdin investeringsinstrument).

https://solidaire-economie.blogspot.com/2021/03/aandeelhouders-monopolie.html

Groeten
ir.ing. R.Thelosen
email 
RThelosen@cs.com


Wat zou, volgens u, een goede oplossing zijn voor uw klacht?
Dat U een serieus onderzoek begint naar het reilen en zeilen van Blackrock.

Zijn er nog andere aspecten die u belangrijk vindt voor de behandeling van uw klacht? Zo ja, welke?
Adviezen gaat geven om gaten in de huidige wet te dichten zodat deze misstanden ophouden.

Heeft u e-mails of documenten die uw klacht ondersteunen?
ja

Wat voor documenten zijn het en wat staat erin?
Meerdere weblog artikelen.

Heeft u al telefonisch contact gehad met een ACM-medewerker over uw klacht?
nee

Met wie van de ACM heeft u contact gehad?


Heeft u verder al iets ondernomen met uw klacht?
ja

Wat heeft u ondernomen met uw klacht?
Dezelfde klacht ingediend bij de AFM , maar die verwijst naar U.

Kopie e-mail ontvangen?
[webform_submission:values:kopie_ontvangen:value]


 

Re: Klacht over de ACM
From:Ruud Thelosen <rthelosen@cs.com>
To:Geertje.Schilperoort@acm.nl <Geertje.Schilperoort@acm.nl>
Date:Fri, Sep 30, 2022 6:37 pm
Geachte Mevr. Schilperoort, 

Bedankt voor uw reactie en vervelend dat U mij niet aan de telefoonlijn heeft kunnen treffen om een toelichting te krijgen.
Mijn opmerking en het bijbehorende weblogartikel lijken me echter niets aan duidelijkheid te ontbreken. In het kort komt het erop neer dat financiële investeringsmaatschappijen zoals Blackrock , Vanguard en Berkshire Hathaway hun belangen in alle sectoren 
van alle grote beursgenoteerde bedrijven ongebreideld hebben kunnen uitbreiden en een soort van oligopolie en zelfs monopolie kunnen uitoefenen, omdat ze ook grote aandelenpakketten in elkaar hebben .  Niets geen concurrentie meer. 
Met hun enorme vermogens verstoren zij de gezonde werking van de media, de farmaceutische bedrijven en zelfs de voedselketen.  
Hierachter gaan bekende namen schuil van Larry Finch (Blackrock) , Bil Gates , George Soros  en  nog een handjevol andere personen die met hun kapitalen en Stichtingen ook nog eens weinig belasting betalen. 
Dat moeten we toch op tijd kunnen stoppen, want het is zeker onrechtmatig vanuit het oogpunt van economische mededinging. 

Groeten dhr. ir. ing R.Thelosen   


Daarna is het oorverdovend stil gebleven. Je krijgt alleen een formeel nietszeggend antwoord waarmee ze de verantwoordelijkheid uit de weg gaan.  Wordt vervolgd....