donderdag 1 oktober 2020

Waalre-in Dialoog.


Woensdagavond 30 september 2020 vond er een inspiratieavond plaats in het Huis van Waalre.  Op uitnodiging van de Waalrese initiatiefnemers Pieter Donders, Maarten van der Sande en Henk de Vrind, gaf prof. Gabriel van den Brink een lezing over zijn recent verschenen boek “Ruw ontwaken uit de neo-liberale droom” dat in mei van dit jaar is verschenen. Daarna gaf een ambtenaar van de gemeente Peel en Maas, Wil van der Coelen zijn ervaringen met het initiëren  van burgerinitiatieven.  De avond werd besloten met een korte inleiding van drie thema’s waar de initiatiefnemers al mee zijn begonnen in Waalre, namelijk natuurherstel , wooninitiatieven en armoede.

Op You Tube vinden we ook een drie kwartier durend interview van filosoof Ad Verbrugge (jarenlang het gezicht van Beter Onderwijs Nederland) met Gabriel van den Brink over diens boek. Een aanrader zie   https://www.youtube.com/watch?v=FuF4Uyzibgc&t=1674s

Van den Brink is getogen in Brabant in Eersel en heeft voor zijn dissertatie Woensel genomen een wijk in Eindhoven. Momenteel woont hij in Leiden en is verbonden aan Centrum Ethos van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij voelt zich nog steeds verbonden met de Brabantse cultuur en aard die hij omschreef als “gezond samenwerken” zoals wel gebleken is bij het ontstaan van de High Tech Campus, een samenwerking tussen:  overheid, bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

De kern van het boek gaat over het ontstaan van het liberalisme wiens wortels afstammen van de filosofen John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill en Milton Friedman. 

Het neo-liberalisme wordt niet als filosofisch gegrondveste stroming beschouwd en ook ontkent door VVD coryfee Bolkenstein en ook recent nog door Mark Rutte. Het is een meer hybride of mengvorm van enerzijds het vrije markt ideaal, maar anderzijds de overheid of staat die streng regulerend en voorwaardenscheppend optreedt en de grondwaarden als het ware dwingend oplegt . Het is niet meer de onzichtbare hand van Adam Smith of de homo economicus met zijn puur eigen belang, die leidt tot vrijhandel en zelfs globalisering, maar ook flexibilisering. Bij het neoliberalisme speelt ook de overheid een belangrijke rol door privatisering of op afstand zetten van overheidstaken zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg etc. 

Volgens van den Brink heeft het ons, Nederland, Europa en zelfs wereldwijd veel voordelen opgeleverd, als je kijkt naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Product / hoofd van de bevolking over 50 jaar of de groeicijfers van import en export of zelfs het aantal vliegtuigpassagiers dat vanaf Nederland vertrekt. Dat zijn duidelijk positieve trends. Anderzijds zijn er ook nadelen, waarbij Brink niet eens schade aan het milieu noemde zoals vervuiling van zee, het water en de  grond en de afname van onze biodiversiteit.

Brink focuste daarbij op de toegenomen stress en eenzaamheid en onderhuidse frustratie/woede en met name bij de laagste sociale klasse met het laagste opleidingsniveau en bij de jeugd . Jaarlijks brengt  het Centraal Plan Bureau (CPB) een rapport uit waarbij ze de stemming onder de bevolking peilt.  Al jaren blijkt daaruit een afnemend vertrouwen in de overheid, in de toekomst en in de samenleving dat bij jongeren sterker is dan bij ouderen. Steevast wordt geconstateerd: “Met mij gaat het goed, maar met de rest niet zo”.  

Die onvrede verklaart ook de toenemende populariteit van rechts-populistische politieke partijen in heel Europa en met name ook in Nederland. Denk aan de  partij van Pim Fortuyn, later De PVV van Geert Wilders en vrij recent de PVD van Thierry Baudet die toch bijna een kwart van de Nederlandse stemmen trekken. Zij beloven om wat de doen aan het probleem van de immigranten of teveel autochtonen die “onze” welvaart bedreigen. De boodschap van prof van den Brink is duidelijk zolang wij het neoliberalisme zijn gang laten gaan zullen we niet van deze problemen afkomen. 

Er is echter een hoopvol perspectief en dat ontleende van den Brink aan de dierenbiologie en met name studies van prof Frans Van de Waal naar het gedrag van primaten. Genetisch gezien heeft de mens veel overeenkomsten met het DNA van primaten en dus zijn er ook overeenkomsten in ons gedrag. De Waal heet duidelijk aangetoond dat chimpansees en Bonobo-apen niet alleen hun eigenbelang nastreven en onderling met elkaar concurreren,  maar ook sterk gericht zijn op samenwerken. De mens is ook niet alleen egoïstisch, maar heeft ook een duidelijke altruïstische houding die ten goede komt aan de medemens en samenleving. Nederland is bij uitstek een land waar bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk absoluut en relatief het meeste voorkomt. Op allerlei manieren helpen we graag onze familie, ouderen zoals met mantelzorg, leveren we onze vrijwillige bijdrage in sport- en verenigingsleven en komen we tot veel burgerinitiatieven.    

                                                       prof. Gabriel van den Brink
  

Tot mijn grote verrassing kwam de professor die 70 jaar is , maar momenteel werkt voor de Vrije Universiteit van Amsterdam, met als oplossing “de Coöperatieve Samenleving”.  In de Middeleeuwen zagen we deze opleving in de vorm van de beroepsgilden en tijdens de industriële revolutie in de opkomst van vakbonden. Nu zien we de exponentiële groei van coöperaties in Nederland en vooral onder energiecoöperaties, landbouwcoöperaties, winkelcoöperaties etc.  Mensen hebben een diepere behoefte om ook “vrijwillig samen te werken” en dan te kiezen voor deze rechtsvorm.

Hoe sympathiek ik het idee van coöperaties ook vind en vooral vanwege de andere eigendoms- en medezeggenschapsstructuur, toch geloof ik niet dat deze coöperaties uiteindelijk de neoliberale economie zullen doen laten verdwijnen. Neem als voorbeeld de Coöperatieve Rabobank die jarenlang een Triple A status had als financieel meest solide bank, die achteraf net in zulke valkuilen is getreden als de andere grootbanken, met het manipuleren van de Liborrente, het gerommel met hypotheken en het heimelijk witwassen van zwart, crimineel geld. De coöperatieve structuur kon dit uiteindelijk niet voorkomen.

Misschien moet ik het boek van van den Brink zelf gaan lezen om te kijken of deze samenvatting correct is. In de analyse duidelijk en gedegen maar in de oplossing wat smal.   


                                                               Wil van der Coelen
    

In zijn rol als ambtenaar bij de Gemeente Peel en Maas heeft van der Coelen bijgedragen aan het faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven. Stel je voor in een Gemeente als Waalre met 16.000 inwoners hoeveel kennis en ervaring onder deze burgers aanwezig is tegenover ruwweg zo'n honderd ambtenaren en gemeentelijke politici. De kunst is dus je te organiseren en de krachten te bundelen en te mobiliseren. Dan kan geen enkele Gemeente de druk weerstaan en initiatieven negeren. Natuurlijk heeft iedere gemeente haar eigen takenpakket en voert de taken uit als openbare orde, personen registratie, natuurbeheer en stedebouwkundige planning. Er blijven dan nog genoeg andere zaken over waar burgers in kunnen springen.     

                                           Mede-initiatiefnemer en Gemeenteraadslid Pieter Donders 

                                            Mede-initiatiefnemer Maarten van de Sande

 Pieter Donders is verbonden met het thema sociaal gezond Waalre , met o.a. ook armoedebestrijding en schuldhulpverlening, maar zeker ook met het thema positieve gezondheid.

Maarten van de Sande voelt zich verfbonden met het thema Wonen in Waalre

   Zo ziet het initiatief er in de toekomst mogelijk uit met veel deelnemers en initiatieven in verschillende rollen en activiteiten. Men zoekt uitdrukkelijk thema-begeleiders en ambassadeurs. 

 Een snel rondje leverde al meteen veel steun op voor onderwerpen/thema's als: anders wonen, lokale voedselproductie en positieve gezondheid.

Het is goed om je te realiseren dat de Gemeente Waalre in het verleden en nog al veel gedaan heeft op het gebied van burgerparticipatie. Denk aan de gehouden W100 bijeenkomst in 2015 waar ook onderwerpen en thema's uit zijn gekomen die belangrijk worden gevonden door burgers. 

Zie ook https://driegeleding.blogspot.com/2015/11/gemeente-waalre-houdt-burgertop.html

Er bestaat ook een al jaren functionerend burgerpanel waarbij honderden bewoners van Waalre regelmatig vragenlijsten krijgen voorgeschoteld over onderwerpen die zijn belangrijkvinden zoals leefbaarheid, duurzaamheid en milieu. 

Er bestaat ook al een burgerinitiatiefregeling met regels waarop deze voorstellen ingediend kunnen worden bij de Gemeente Waalre en mogelijk kunnen rekenen op steun van de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). 

Zie ook https://driegeleding.blogspot.com/2017/04/het-belang-van-burgerinitiatieven.html

Het plaatselijke weekblad De Schakel is een platform waar allerlei initiatieven bekend gemaakt kunnen worden. We hebben veelal geen idee hoeveel initiatieven er al zijn en moeten dat eerst maar eens inventariseren en presenteren en dat kan al het begin zijn van een Dialoog in Waalre.


zondag 14 juni 2020

Wordt de Geldmaat ons “maatje”?

Onderstaand artikel is in een wat ingekorte versie ook verschenen in weekblad de Schakel dd 17 juni 2020 in de rubriek "Lezers schrijven". 
Dezelfde ingekorte versie is ook als opiniestuk verschenen in het Eindhovens Dagblad van donderdag 18 juni 2020.
https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7152/publications/9753/articles/1155981/39/1
In de afgelopen twee jaar zijn geleidelijk alle betaalautomaten van de grootbanken ING, ABN/AMRO en Rabobank vervangen door een gele betaalautomaat met de naam “Geldmaat” . In heel Nederland zien we dezelfde apparaten die ook dezelfde mogelijkheden bieden. Je kunt er niet alleen geld opnemen, maar ook geld storten in biljetten en zelfs in  munten. Bovendien kun je er met alle bankpassen terecht zoals bijvoorbeeld die van ASN, SNS, nu Volksbank en ook de Triodosbank. 

Bijzonder is ook dat je meteen het saldo kunt opvragen op je rekening. Het opnemen van geld kan nu “onbeperkt’, afhankelijk van bankpaslimiet en saldo, maar er is dus geen daglimiet meer. Toch is het vreemd dat het bankgeheim hiermee meteen een stuk minder is. Hoe groot is de kans dat iemand deze gegevens kan hacken, want die gegevens waren tot nu toe over meerdere banken en bedrijfsbeveiligingen verdeeld ?

Deze omgebouwde geldautomaat is een geldmaat binnen een oranjekleurige ING geldautomaat 

De reden voor invoering van de Geldmaat zou zijn dat daarmee een efficiënter en bankonafhankelijk netwerk wordt gerealiseerd , waarbij toch binnen een straal van 5 kilometer zeker één geldmaat aanwezig is.

Dat klinkt allemaal heel positief en klantvriendelijk en toch schuilt er volgens mij een klein addertje onder. Hoe kwetsbaar of afhankelijk zijn we nu geworden van een dominant systeem? Als een bank een internetstoring had of een systeemstoring in hun geldautomaten kon je altijd nog terugvallen op een van de andere banken. Dat kan nu niet meer. Een storing betekent “tijdelijk” in heel Nederland  misschien nergens meer geld uit de Geldmaat kunnen halen?!  Er is simpelweg geen backup-systeem meer, tenzij je dicht bij de landsgrens woont en kunt uitwijken naar Duitsland en/of België. Het schijnt trouwens dat dit systeem overgenomen is in België waar het onder de firma-naam Jofico  geïntroduceerd is. 

Er is een website waar alle storingen terug te vinden zijn van de organisatie die PIN automaten in winkels beheerd. Zie  https://allestoringen.nl/storing/pin/overzicht/2020/03/
Dat zijn er gemiddeld twee per maand waarbij niet duidelijk is hoelang ze geduurd hebben en of het alleen plaatselijk was of in heel Nederland. Er zijn ook maanden zonder storingen maar bijvoorbeeld  ook maanden met 7 storingen zoals maart 2020. Deze PIN-organisatie draait al jaren en heeft veel ervaring. Hetzelfde geldt voor de internetbetaaldienst iDeal. Daar kun je ook de storingsgegevens van vinden. Zie https://allestoringen.nl/storing/ideal/
Je kunt zelf ING-storingen vinden . Dat zijn er al veel meer bijna dagelijks. https://allestoringen.nl/storing/ing/
Zal het bij Geldmaat ook zo gaan?
Op de ING-website kun je zogenaamd de storingen achterhalen van internetbankieren, iDeal of zelfs geldautomaten. Zij vermelden echter alleen of er momenteel storingen zijn maar geen storingsgeschiedenis. Zie https://www.ing.nl/particulier/klantenservice/beschikbaarheid/index.html

In stadscentra vond je nu vaak meerdere betaalautomaten van verschillende banken dichtbij elkaar, terwijl de behoefte aan contant geld afneemt vanwege de vele digitale betaalmogelijkheden in winkels en bedrijven. Anno 2019 waren er nog 7.000 geldautomaten over 3200 locaties. Dat worden er flink minder mede ook door het toenemend aantal plofkraken. Bovendien zijn ondertussen overal maatregelen genomen om deze aanslagen te verminderen. Zo kun je bij de geldautomaten ‘s-nachts geen geld meer opnemen.

Vanaf 2011 waren alle geldautomaten al eigendom van Geld Service Nederland, een Nederlands bedrijf dat nu Geldmaat heet en de automaten aanlegt, beheert en onderhoudt. Het hoofdkantoor zit in Weesp. De grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank zijn aandeelhouders binnen het bedrijf.     
In de naam, het uiterlijk en diverse automaatmogelijkheden zie ik vooral voordelen, maar of die opwegen tegen de sterk toegenomen afhankelijkheid zal de tijd leren. Wordt de Geldmaat wel of niet ons “maatje”?   

Vreemd genoeg moet je bij storingen wel een nummer van de ABN AMRO bellen ?!zaterdag 29 juni 2019

Gedragseconomie levert verrassingen op.
Als aanvulling op de macro economische berekeningen en macro hypotheses over het gedrag van de markt  zijn er steeds meer praktische meso-onderzoeken in de praktijk die horen tot de categorie gedragseconomie, op het grensvlak tussen gedrags- en economische wetenschappen. De Franse econome Esther Duflo is er wereldberoemd door geworden. Zij heeft met allerlei praktische onderzoeken aangetoond wat het best werkt als je arme bevolkingsgroepen wilt helpen:
- Is dat met geld, zoals een basisinkomen of juist kredieten of productiemiddelen? 
Of de economische vraag wat geef je bij voorkeur aan arme schoolkinderen aan goede onderwijsprestaties te helpen: 
- een goed ontbijt,  
- schoolkleding of juist 
- schoolmateriaal of toch 
- geld voor ieder gehaald proefwerk of examen?  
De uitkomsten zijn steeds verrassend. 
Speciaal als het gaat om deze categorie onderzoeken zijn die naar de effectiviteit van collectes:
- wanneer geven mensen het meest? 
- bij een Man of vrouw, 
- bij jonge of oudere collectanten etc.?

Zie ook https://bedrijfskunde-economie.blogspot.com/2014/12/alles-is-economie.html

Een recent voorbeeld uit de gedragseconomie is ook het “lost- wallet” (=verloren beurs) experiment van de onderzoekers van de universiteiten van Zürich, Michigan en Utah dat uitgevoerd is in 335 steden verdeeld over 40 landen. 
De beurzen bevatten verschillende hoeveelheden geld (soms  € 10 en soms € 75) maar ook visitekaarten en een boodschappenlijstje etc. 
Ze worden niet zomaar op straat verloren zoals in de eerdere  experimenten is gedaan bij studenten, maar nu werden de beurzen afgegeven bij verschillende officiële organisaties zoals gemeentehuizen, politiebureaus, hotelrecepties , musea en postkantoren.  Wat blijkt? 
De beurzen mét geld kwamen vaker terug (51%) dan de beurzen zónder geld (40%). Blijkbaar vindt men het niet de moeite waard om de beurs terug te brengen, als er gèèn geld inzit. Dat lijkt aannemelijk. Opvallend ook dat als er méér geld in de beurs zit dan is het terugkeer percentage hoger en gemiddeld 72%.

Verrassend is toch dat beurzen met geld teruggebracht worden omdat je vanuit de homo economicus benadering zou verwachten dat mensen voor eigen voordeel gaan. We zijn kennelijk veel altruïstischer dan gedacht.

Van alle 40 landen komt Nederland goed uit de bus met een derde plaats als meest eerlijke bevolking.  Zelfs 70% van alle beurzen komt terug.   
Het is misschien inderdaad zoals Rutger Bregman in zijn laatste boek schreef: "De meeste mensen deugen"!

vrijdag 7 juni 2019

Voedselbank Eindhoven viert 3e Lustrum.
Wat in 2004 begon als een klein initiatief vanuit een garagebox in Eindhoven met vijf gezinnen als klant, kreeg een flinke impuls toen er een bestuur kwam en officieel in december 2005 de Stichting Voedselbank Eindhoven en omgeving werd opgericht. In dat volgende jaar werden al zo’n 80 voedselpakketten per week uitgedeeld vanuit o.a. een leegstaande kerk in Stratum. Zelf heb ik deel uitgemaakt van het eerste bestuur en werd later ook een aantal jaar de penningmeester van Stichting Voedselbank Eindhoven. Zie ook: https://fontysduurzaam.blogspot.com/2013/02/stichting-voedselbank-eindhoven.html


Rechts langst zittende Bestuurslid en Secretaris Hans Raadsen

Het initiatief groeide uit tot zo’n professionele organisatie met momenteel 150 vrijwilligers die wekelijks voor ruim 500 gezinnen voedselpakketten levert op 7 verschillende uitdeelpunten in Eindhoven en daarnaast ook een aantal regio voedselbanken voorziet van pakketten.
In 2010 kwam er een extra uitbreiding van de koel- en vriescapaciteit (merk Smeva) in het distributiecentrum aan de Kanaaldijk. 
In 2013 is er vervolgens voor gekozen om het dak te beleggen met zonnepanelen om grotendeels in de eigen energie-behoefte te kunnen voorzien. De energielasten en de  transportkosten  vormen een groot deel van de jaarlijkse kosten.   
Stichting Voedselbank Eindhoven maakt al jaren deel uit van de landelijke coöperatie Voedselbanken Nederland. Oud bestuursvoorzitter Pieter Tankink maakt momenteel deel uit van het landelijke bestuur.  Dat betekent ook dat zij de algemeen vastgestelde regels voor toekenning van een voedselpakket hanteren. Wekelijks worden ongeveer 37.000 pakketten , vanuit 161 voedselbanken verdeeld over zo'n 90.000 Nederlanders. De oorspronkelijk in Rotterdam opgerichte eerste Voedselbank van Jac en Clara Sies was de eerste en door puur burgerinitiatief is het daarna uitgespreid over heel Nederland.    
Het hart van de logistieke distributie-organisatie, zoals je de Voedselbank kunt noemen, nam zijn intrek in Kanaaldijk-Noord 15-D, dat door de Gemeente Eindhoven beschikbaar is gesteld en voor ons de huur betaalt in de vorm van een subsidie.
Zie ook: https://solidaire-economie.blogspot.com/2012/01/eindhoven-niet-alleen-de-slimste-maar.html

Kleine gekoelde vrachtwagens 

bestelbussen Voedselbank

Cruciaal voor voedsel is de beschikbaarheid van koel- en vriescellen om in te bewaren maar ook om gekoeld vervoer te hebben. Nu is dat uitgegroeid tot twee vrachtwagens  en een aantal bestelbussen. De laatste koel-vrachtwagen, een DAF 210 met Euronorm 6 (hoogste milieuklasse)  is verkregen in 2015 dankzij sponsoring en werd officieel beschikbaar gesteld door voormalig burgemeester Rob van Gijzel. In 2017 kregen de Voedselbank een nieuwe koel-bestelbus en - bakwagen met laadklep, dankzij de financiële steun uit de  Wim van der Leegte Foundation en kwam de huidige burgemeester Jorritsma de sleutels overhandigen.        
Deze doorlopende gekoelde voedselketen  is noodzakelijk om te voldoen aan de strenge eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die regelmatig komt controleren en gelukkig nog steeds een goedkeuring afgeeft en certificaat groen verleend.


Het voormalige Neos-pand gaat worden gebruikt als uitdeelpunt.

Deel interieur, verbouwde Neos-gebouw Kanaaldijk 15c

In juni 2019 was er weer een feestelijke bijeenkomst met een toespraak van burgemeester Jorritsma die het aangrenzende voormalig Novadic-Kentron, later Neos (Kanaaldijk-Noord 15-C) activiteitencentrum, na enige verbouwingsaanpassingen officieel ter beschikking stelt aan de Voedselbank Eindhoven en dat gaat dienen als extra uitdeelpunt voor klanten uit het centrum van Eindhoven.    

rolkarretjes met eigen naam

vrijdag 29 maart 2019

Baudet als vernieuwer van de democratie !?


                                                        Logo Forum voor DemocratieHet enorme succes van Baudet ’s partij Forum voor Democratie (FvD) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart j.l. heeft velen verrast. Kort daarna las je overal politieke beschouwingen over FvD. Voor sommigen is Baudet “the new kid on the block” die met zijn uil of bezem een frisse wind in Den Haag wil laten waaien. Anderen daarentegen noemen hem minachtend de papegaai van Minerva of zelfs een doemartiest.  Baudet heeft drie duidelijke stellingen. Hij is tegen Europa, tegen de partij-kartelcultuur & bijbehorende  banencarrousel en vooral ook tegen immigranten. Verder is hij ook tegen al te ingrijpende klimaatplannen.  

Feit is dat hij met één klap de grootste partij is geworden in de eerste Kamer en net groter dan de VVD en op 14% van de stemmen kan rekenen. Dat was eerder ook al zo wat ledenaantallen betreft, dus helemaal verrassend is het niet. Verder waren er een aantal peilingen die dit succes hadden voorspeld.
We moeten onder ogen zien dat hij voor een deel de teleurgestelde kiezers van andere partijen aan zich weten te binden. Die zijn bij de huidige linkse en rechtse partijen kennelijk teveel uit beeld geraakt. Men wil nu duidelijk iets anders. Natuurlijk bestaat wel het risico dat dit grote succes ook een valkuil is. In korte tijd moeten genoeg mensen bereid en geschikt worden bevonden om op sleutelposities te functioneren. Dat ging bij de LPF eerder ook goed mis.

De oorspronkelijke ideeën en meningen van FvD waren misschien zo gek nog niet. Ze willen echte veranderingen als het gaat om politieke benoemingen. Dus in de publieke en semipublieke sector geen oud-coryfeeën van politieke partijen meer. Prima toch? FvD pleit zelfs voor een gekozen burgemeester en president. Dat is hun goed recht.

Ze pleiten verder voor versterking van de directe democratie, met niet alleen raadgevende referenda maar zelfs beslissende referenda . Iets wat bij D66 ook ooit het streven was. 
FvD was zeer verontwaardigd toen een meerderheid bij het referendum zich uitsprak tegen steun en toetreding van de Oekraïne, maar daarna het volksbesluit toch genegeerd werd door de politiek. Pure minachting voor de stem van het volk. De huidige machtspolitiek heeft dit oordeel dus vooral over zichzelf afgeroepen. Daar merken VVD, CDA, PvdA en D66 nu de gevolgen van. De SP en PVV ook, maar vooral omdat zij nog niet de kans hebben gekregen om te regeren en hùn plannen te verwerkelijken. De kiezers willen niet langer wachten en hopen een sneller resultaat te krijgen bij Baudet.

Baudet heeft het jeugdige, energieke, maar ook pedante en arrogante dedain van een corpsbal uit Leiden, die zweemt met Minerva. Het bekende “Doe maar gewoon”  wat we in Nederland vaak bezigen gaat voor hem niet op. Hij wil in veel dingen anders zijn met een zakje geurige lavendel, zijn klassieke pianomuziek en zijn elitair verfijnd taal- en stemgebruik. Elitair ja, want met een doctoraatstitel op zak kan de gewone Nederlander hem nauwelijks begrijpen.
Los van deze persoon Baudet, die natuurlijk ook narcistische trekjes heeft zoals zijn naaktfoto in de ondergaande zon aan het strand laat zien, gaat het toch vooral om de politieke beginselen. Wat wil FvD bereiken? 

Het partijprogramma  verraadt gek genoeg een rare mix van rechtse en linkse ideeën.  Zo wil Baudet een belastingvrije voet van 20.000 Euro. Dat is eigenlijk een verkapt basisinkomen voor iedere belastingbetaler  en een sociaal idee. Hij wil relatief hogere uitkeringen bij werkloosheid. Daarmee zal hij SP, PvdA en GL zeker aan zijn zijde vinden, dus zeker links lijkt me. Hij wil hogere salarissen voor politie, zorg en onderwijs. Hij wil terug naar de basisbeurs voor studenten. Hij wil de pensioenleeftijd op 66 houden. Hij wil eigen risico voor zorgkosten  omlaag brengen. Dat zijn dus ook allemaal voorstellen van de linkse partijen

Hoe zit het dan met de bewering dat FvD rechts staat van de VVD en dichtbij  de PVV gesitueerd is? Klopt dat beeld dan niet?
FvD heeft zeker een stel rechtse ideeën , namelijk winstuitkeringen voor bedrijfseigenaren verlagen van 25 naar 15% (rechts liberaal). Verder de schenk- en erfbelasting afschaffen (liberaal idee). De zelfstandigenaftrek verhogen (rechts liberaal). Een verlaging en invoering van twee schijven bij de  inkomstenbelasting, het lage 20 procent en hoge tarief van 35 procent. Verder wil FvD bezuinigen op ontwikkelingshulp, op de publieke omroepen en op klimaatbeleid (allemaal uiterst liberaal). Ook een jaarlijkse vermindering van overheidsuitgaven met 5% (liberaal vanwege kleinere overheid) behoort daartoe.

Sommigen positioneren FvD ook als extreem- of radicaal rechtse partij. Dat komt omdat FvD de eigen natie en het belang van de eigen cultuur centraal stelt. Volgens Baudet is er sprake van een grote ramp omdat onze beschaving op het punt staat te verdwijnen. Daarom de term doemdenker en soms ook populist. Daarin lijkt FvD op de PVV  en heeft overeenkomsten met de Alternative für Deutschland (AfD), Front Nationale in Frankrijk, het Vlaams Blok in België etc.        

Trek zelf je conclusie ! Wegen de linkse ideeën zwaarder dan de rechtse op een denkbeeldige weegschaal?  Ik weet het niet, maar FvD is zeker niet alleen een rechtse partij.  De uitgedragen voorstellen bewegen zich aan beide kanten van het politieke spectrum en daarom voelen zowel rechtse als linkse kiezers zich aangetrokken tot Baudet. 

Je kunt de partij van Baudet ook niet eenduidig plaatsen op de as tussen conservatief en progressief. Het logo en de sfeer ademen enige nostalgie naar het verleden, het rijke Romeinse en Griekse (glorieuze?) verleden waar Baudet weer naar terug wil. Dat zou je conservatief kunnen noemen.  
Anderzijds is hij ook progressief en vooruitstrevend met een soort basisinkomen en versteviging van de arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen.Ook hier heeft hij van beide wat.  

Bedenkelijk van FvD is wel hun oproep om indoctrinatie in het onderwijs te melden bij een door hen opgezet meldpunt. Ze lijken hiermee in de voetsporen te willen treden van de PVV die eerder ook een "Polen"-meldpunt opzette, waar je met klachten over overlast bezorgende Oost-Europeanen en Roemenen terecht kon. De PVV deed dat ook voor overlast bezorgende asielzoekers. Het lijkt een vorm van discriminatie, omdat het gaat over een specifieke bevolkingsgroep, zoals in WOII de Joden slachtoffer werden van een hetze.  Het riekt ook naar communistische praktijken, waarbij je stiekem buren en familieleden aangeeft bij de overheid en de politiek in geval van enig afwijkend gedrag. Verwerpelijk en daarom hebben academici ook een publieke stellingname afgegeven. Laat iedereen deze oproep steunen. Zie ook https://openbriefacademici.wordpress.com/


Laten we zien hoe zijn mogelijk serieuze ideeën nu in praktijk worden gebracht en tot welke beleidswijzigingen dat leidt. Mijn voorspelling is dat Baudet’s partij in de verschillende provincies met zeer wisselende coalities kan gaan opereren. Soms over links en soms over rechts. Voorlopig lijkt het nog geen succes. De meeste partijen willen niet "opschuiven" voor het klimaatstandpunt van FvD en dus stapt Baudet uit de onderhandelingen in een aantal provincies. Pas in 2020 lukt het waarschijnlijk wel in de provincie Noord-Brabant , dat er een coalitie komt in het provinciebestuur waar ook de PVV deel van uitmaakt. We zullen zien hoe dat uitwerkt op thema's als klimaat- en stikstofbeleid.    
Opvallend was ook dat in de Coronacrisuis begin 2020 FvD net als de PVV om het hardst riepen om de strengste maatregelen tegen de bevolking en economie om verspreiding van het virus te beperken. Toch trekjes van autoritair en elitair leiderschap??      
         

woensdag 6 februari 2019

De achtbaan die SP heette.

SP Afdelingsbestuur Eindhoven met midden voor oud Afd.vz. Anke van Hest. 
Midden-links staat haar opvolger Caro Goudriaan. Achteraan links met duim Marcel Lathouwers. Midden achter Bianca van Kaathoven, later ook korte tijd wethouder van de SP in Eindhoven en opgevolgd door Jannie Visscher
Latere voorzitter en opvolger van Caro Goudriaan en Anke van Hest  vooraan links Murat Memis 

Uit onvrede en bezorgdheid over het steeds populairder worden van Geert Wilders met zijn PVV heb ik besloten om mijn steentje bij te dragen en politiek actief te worden. Uit het politieke spectrum koos ik de partij wiens idealen ik in mijn hart droeg en die zich het lot aantrok van de armsten, sociaal zwakkeren en die ook een andere economie nastreven. Dat werd de Socialistische Partij  (SP). 

De eerste stap was om lid te worden en dat gebeurde eind 2008 of begin 2009 . Slim van de SP is dan hun beleid om nieuwe leden te bezoeken en te verwelkomen met een leuk boekje zoals “Heel de mens “. In mijn geval kwam Marcel Lathouwers aanbellen die later ook in het afdelingsbestuur gekozen werd.  In het boekje  staan de uitgangspunten en het partijprogramma verwoord. 
Daarnaast wil men kijken in hoeverre iemand bereid is om eventueel actief lid te worden.  Dat begint simpel met het uitnodigen van een nieuwe groep leden door het bestuur van de afdeling (in mijn geval Eindhoven) om kennis te maken. Daarna volgt het uitnodigen voor een themabijeenkomst, een scholingsavond,  een politiek café-avond, een buurtbezoek of een zelf bedachte wijkactie. Natuurlijk ook voorafgaand aan verkiezingen het “folderen”  in buurten en wijken.  Verder mag je ook altijd De Tribune (maandblad) en/of Spanning (wetenschappelijk blad) rondbrengen in je eigen dorp of wijk. Er is altijd werk genoeg en het houdt ook niet snel weer op. Je wordt er als het ware ingezogen en de eigen “steentjes” gaan steeds sneller rollen. 

Een afdeling bestaat uit een aantal werkgroepen  en een ervan was de publiciteitsgroep waar het maandelijkse inlegvel van de afdeling opgesteld werd maar ook allerlei berichten voor de SP- afdelingswebsite werden gemaakt. Aangezien daar een plaats vacant was en men van mij wist dat ik al een boek had uitgegeven en ook regelmatig artikelen schreef werd ik gevraagd en heb ik toegezegd. 
https://solidaire-economie.blogspot.com/2012/01/armoede-en-daklozen-in-eindhoven.html


Uitgedost en beladen voor een SP-buurtactie

Zo werd ik ook redactie - of werkgroeplid . Dat betekende extra redactievergaderingen bijwonen, maar ook interviews houden met prominente leden en oud-leden, een verslag maken van politieke avonden, nieuwsartikelen van acties schrijven , boekbesprekingen opstellen etc. etc. 
Verdeeld over 5 jaar waarin ik min of meer voor de SP actief ben geweest waren dat wel zo’n honderd artikelen in totaal. Een deel daarvan is nog terug te vinden op de SP-website afdeling Eindhoven bij ingezonden artikelen.

Van het een komt het ander en na een tijdje krijg je vertrouwen en schuif je steeds dichter richting de kernleden en het afdelingsbestuur. Mijn eerste bestuursverkiezingsvergadering waar ik zelf als bestuurslid werd gekozen, was heel tumultvol, want een nieuw dagelijks bestuur trad aan onder voorzitterschap van Anke van Hest en haar partner gemeenteraadslid Ernest. Daarvoor was het bestuur bijna een decennium onveranderd geweest met een prominente rol voor Bernard Gerard en zijn partner en provinciale Statenlid Willemieke Arts.  Anke was bevlogen, zeer actief en wilde een frisse wind laten waaien. 
Zij volgde later ook de cursus voor afdelingsvoorzitters en potentiële partijbestuursleden,  “de groep van 100”,  die door het landelijke partijbestuur georganiseerd werd.  
Het was de afdelingssecretaris die mij een keer aansprak over de ledenlijst en vaststelde dat mijn achternaam zelfs drie keer voorkwam bij Eindhoven. Is dat familie? Ja, inderdaad zonder dat ik het wist bleek dat ook mijn zoon en een neef lid waren geworden in een kort tijdsbestek. Een aangename verrassing.
https://solidaire-economie.blogspot.com/2012/11/

Verdelen en verspreiden Maandblad Tribune 


Een zeer memorabele avond was ook een politiek café met Jan Marijnissen “ de partijleider himself”, die naar Eindhoven kwam en na een inleiding ook vragen uit het publiek beantwoordde, die soms ook heel pittig waren. Samen stonden we later buiten een sigaret te roken en bleek dat we niet veel in leeftijd verschilden, terwijl anderen vooral handtekeningen van hem wilden. Jan had toen het stokje van fractieleider al overgedragen aan Agnes Kant. Niet veel later werd dat Emile Roemer en sinds enige tijd Lilian Marijnissen.  

Regelmatig mocht ik aanschuiven en meerijden in de bus, bestuurd door Anke, die Ernest in een rolstoel kon vervoeren  naar zijn werk en naar SP-bijeenkomsten. Zo zijn we ooit naar het Provinciehuis in Den Bosch gereden waar Emiel Roemer als partijvoorzitter een website live liet gaan over vliegtuiglawaai. 
Later zijn we ook een keer naar Café Dudok in Den Haag gereden voor een politieke bijeenkomst over de economische crisis. Daar leerde ik ook de aimabele en erudiete SP- Europarlementariër Dennis de Jong kennen. 
We zijn ook naar een bijeenkomst gereden, 14 januari 2012,  in de Vereniging in Nijmegen waar SP(Emile Roemer), PvdA (Job Cohen)en Groen Links (Jolanda Sap) hun gemeenschappelijk “Een Ander NL” presenteerden. https://solidaire-economie.blogspot.com/2012/01/zaterdagmiddag-14-01-2012zijn-we-met.html

Voorbereiden werkgroep en SP afdelings bestuursvergadering


Zeer bijzonder was ook de organisatie en de feestelijke bijeenkomst van het 40-jarig bestaan van de SP, dat wij als afdeling Eindhoven vierden in aanwezigheid van Emile Roemer, Paulus Jansen (oud bestuurslid Eindhoven en later 2e Kamerlid) en ook Bart van Kent (uit Eindhoven, maar later gemeenteraadslid in Den Haag en 2e Kamerlid) .   Zie ook   https://sociale-impuls.blogspot.com/2012/12/sp-eindhoven-viert-40-jarig-bestaan.html en ook 
https://eindhoven.sp.nl/nieuws/2012/12/veertig-jaar-sp-activisme-in-eindhoven

Vreemd genoeg leek de achtbaan steeds sneller te draaien. Juist in de periode dat ik actief was waren er veel verkiezingen, waarbij een politieke partij extra hard vooruit wil om zieltjes en stemmen te winnen. Zo maakte ik bewust de Europese verkiezingen mee op 4 juni 2009, daarna de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010, toen de Statenverkiezingen in 2011 en als laatste de Tweede kamer verkiezingen op 12 september 2012. In totaal 4  verkiezingen in ruim 3 jaar en dat is zeker bovengemiddeld. 

Krantenartikel: Alleen Roemer krijgt de zaal plat.


Tijdens de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 kwamen  ook SP-prominenten naar Eindhoven, zoals Renske Leijten die ook SP- woordvoerder gezondheidszorg en de nummer 2 op de kandidatenlijst was . De voorspellingen waren zeer hoopvol. De SP zou misschien op 35 zetels kunnen komen en misschien voor de eerste keer in een regering komen. Ze werden wel de 3e partij van Nederland, maar net als de PVV aan de kant gehouden.  
 https://solidaire-economie.blogspot.com/2012/08/coalitievorming.html

Renske Leijten links tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Eindhoven

In deze periode mocht ik ook een cursus filosofie volgen onder leiding van SP- coryfee Ronald van Raak. Een mooie dag al leek het een beetje alsof er na Karl Marx geen echte grote filosofen meer waren geweest . Het waren vooral de klassieken die aan bod kwamen. Later las en besprak ik ook zijn boekje  Op zoek naar vrijheid” en “Het rijke Rooie leven”. Zoals ik dat ook deed met het boekje van Emile Roemer “Tot hier en .. nu verder” . 
Zelfs de Thorbeckelezing van Jan Marijnissen op 13 april 2010 ontkwam niet aan een kritische bespreking. Later ben ik ook een kritische dialoog aangegaan met SP Tweede Kamerlid en oud vakbondsman Paul Ulenbelt over het onvoorwaardelijk basisinkomen. Volgens het partijbestuur geen na te streven ideaal, maar volgens mij wel. Lees zelf https://solidaire-economie.blogspot.com/2014/10/sp-en-basisinkomen.html

Arjan Vliegenthart, nu Nibud directeur(foto: nl.wikipedia.org)


Bijzonder was ook de keer dat een SP-kamerlid voorzitter mocht zijn van een parlementair onderzoek. Jan de Wit als "eminense grise" kreeg die eer en leverde een gedegen kritisch onderzoeksrapport af. 
Mooi was ook de keer dat Arjan Vliegenthart, directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP en senator, op uitnodiging van de afdeling Eindhoven zijn visie kwam geven op democratisering van de economie. Zijn ideeën kwamen niet helemaal uit de verf , maar hij was aardig en ik heb hem s'avonds persoonlijk naar het NS-station gebracht. Enige jaren later werd hij wethouder Sociale Zaken in Amsterdam. Hetzelfde kun je zeggen van toenmalig SP-wethouder in Eindhoven en nu SP-senator Hans-Martin Don. Ooit heb ik een diepte interview afgenomen en zijn prominente functie  bij het Rode Kruis beschreven. Hij stond enerzijds dichtbij, want hij woont in Waalre en anderzijds staat hij ook in het hart van de democratie en wel in de Eerste Kamer.  
  
Hans-Martin Don oud- SP-wethouder en SP-senator (foto: SP.nl)Het voelde alsof ik boven op de actualiteit zat en meedeinde met de politieke golfbewegingen lokaal en op landelijk niveau.  
Zie ook: 
   https://eindhoven.sp.nl/blog/alle/anoniem/2012/08/sociaal-of-liberaal
en
https://eindhoven.sp.nl/blog/alle/anoniem/2011/10/schulden-en-volkswoede
en
https://eindhoven.sp.nl/blog/alle/anoniem/2009/06/groep-wilders
en
https://eindhoven.sp.nl/blog/alle/anoniem/2009/07/the-poor-pay-more-of-hoe-solidair-is-onze-economie
en
https://eindhoven.sp.nl/blog/alle/anoniem/2009/06/hoe-solidair-zijn-multinationals
en
https://eindhoven.sp.nl/blog/alle/anoniem/2009/05/verlichtingsidealen-als-kernwaarden
en
https://eindhoven.sp.nl/blog/alle/anoniem/2009/04/crisispakket


Er leek geen rem op te zitten en ik kon me in de breedte en in de diepte ontwikkelen zoveel ik maar wilde, maar dat was ook de valkuil. Naast een bijna fulltime baan en een privéleven werd het teveel. In het voorjaar van 2012 kreeg ik  hartfalen en moest ik korte tijd later een open hartoperatie ondergaan, waarbij een hartklep werd vervangen en vijf nieuwe "bypasses" werden gelegd. Mijn lichaam zei toen stop! Daarna heb ik het rustiger aan gedaan en ben later ook gestopt als actief lid. De pen en het toetsenbord bleven wel mijn vertrouwde steun en toeverlaat. Vanuit huis kun je ook een soort van activisme plegen. 


SP-Afdelingsvoorzitter Eindhoven: Caro Goudriaan

Op uitnodiging van de nieuwe afdelingsvoorzitter Caro Mondriaan mocht ik enkele jaren later mijn tweede boek "Solidaire economie" komen presenteren en toelichten.
https://solidaireeconomieboek.blogspot.com/2017/10/lezing-over-boek-solidaire-economie-bij.html
       
Lezing over boek Solidaire Economie najaar 2017 in Partijhuis


zondag 23 september 2018

Tienjarig bestaan weblog Solidaire EconomieInmiddels bestaat deze website zo'n tien jaar en is uitgegroeid tot een bestand met zo’n negentig artikelen over de economie maar vanuit een bredere visie, namelijk de  maatschappelijke of sociale driegeleding. Door de jaren heen zijn er in totaal 27.357 pageviews geweest.

De meeste artikelen sluiten aan bij een stukje actualiteit maar belichten deze vanuit de maatschappijvisie zoals die voor het eerst is beschreven en toegelicht in 1918 door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie .

Het grote voordeel van een digitaal artikel of website is dat het altijd en overal toegankelijk is voor iedereen. Een krant of tijdschrift verschijnt eenmalig en verdwijnt daarna weer in de vergetelheid. Hier op internet kun je er als auteur ook altijd weer bij en soms nog aan de tekst wat schaven of er actuele zaken aan toevoegen. Dat maakt het meer "up-to-date" en relevanter.
Het weblog begint met de bespreking van mijn eerste boek Trias Politica Ethica dat in een eerste druk verscheen in 2006 en een tweede herziene druk in 2011. Het tweede artikel uit 2008 is een begin hoofdstuk uit mijn tweede boek Solidaire Economie, dat in boekvorm verscheen in 2017. De digitale e-book versie verscheen al in 2012.  Een aantal boekbesprekingen die later ook in het boek terecht zijn gekomen, zijn hier ook als afzonderlijke artikelen terug te vinden. Verder staan er ook een aantal artikelen op, die ook verschenen zijn op de website van de Socialistische Partij (SP) van de afdeling Eindhoven.
De actualiteit of relevantie blijkt ook uit het aantal bezoekers dat sterk varieert.
De meest populaire en top drie van dit weblog zijn de onderstaande artikelen:

De nummer 1 met 1440 bezoekers is:
De nummer 2 met 904 bezoekers is:
Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie.