dinsdag 31 maart 2009

Consumentenautoriteit onder vuur

Onderstaand artikel is gepubliceerd op de website Antrovista vanaf 17 april 2009 onder de rubriek nieuws.De afgelopen weken heeft telefoonaanbieder Pretium inmiddels al twee keer in meerdere landelijke kranten een paginagrote advertentie geplaatst om burgers te informeren over het veronderstelde onrecht dat de Consumentenautoriteit (CA) haar heeft aangedaan.
De CA is een sinds 2005 bestaande toezichthouder voor het consumentenrecht en eerlijke handel. Via diverse kanalen zouden klachten zijn ingediend bij de CA voor oneerlijke klantenwerving van de zijde van Pretium.
Pretium heeft daarvoor inzage moeten geven in documenten en ook transcripties moeten aanleveren van gevoerde telefoongesprekken met potentiƫle klanten.
Daaruit zou niet blijken dat Pretium zich onterecht zou voordoen als KPN bij abonnees van die telefoonaanbieder. Toch heeft de CA in dec. 2008 besloten Pretium te bestraffen met een opgelegde boete van € 87.000 en een dwangsom op te leggen indien Pretium haar werkwijze niet verandert.
In een persbericht van 7 maart legt de CA uitgebreid uit dat zij zorgvuldig onderzoek heeft verricht en daarbij heeft vastgesteld dat Pretium inderdaad niet duidelijk en volledig is geweest in haar informatie naar potentiƫle klanten. Pretium maakt daarbij gebruik van externe callcenters.
Pretium heeft via de rechter geprobeerd openbaarmaking van het besluit tegen te houden. De CA heeft een uitspraak van de rechter echter niet afgewacht en nadat Pretium de publiciteit zocht heeft de CA het besluit openbaar gemaakt.
In de advertentie maakt Pretium de CA vele verwijten. Zij zou niet zorgvuldig, vooral selectief en zelfs gemanipuleerd hebben met onderzoeksgegevens om conclusies te kunnen trekken.
Eerdere onderzoeken van de Reclame Code Commissie en de geschillencommissie Telecommunicatie hebben Pretium juist vrijgepleit.
Kennelijk heeft de CA na anderhalf jaar geen andere weg meer gezien dan alle moeite en publiciteit maar om te zetten in een veroordeling.
Pretium kan nog terecht bij de Adviescommissie voor bewaarschriften tegen de CA, maar zoals het woord al zegt levert dit slechts een advies op dat de CA met argumenten kan negeren.
De aantijgingen, indien waar, van Pretium richting een onafhankelijke toezichthouder, die juist in het belang van de consument zou moeten optreden, zijn zeer ernstig en doen grote afbreuk aan het vertrouwen in de overheid.

Geen opmerkingen: